નમસ્કાર, આ બ્લોગમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આ બ્લોગમાં મારી પાસે જે માહિતી ઉપલબ્ધ હતી તે મુકવામાં આવી છે, તેમ છતાં તેમાં કોઇ ભૂલ હોય તો માફ કરશો અને તમારી પાસે આ બ્લોગમાં મુકવા જેવી જો કોઇ માહિતી હોય તો આ ઇમેઇલ:KALPESH.MODASA@YMAIL.COMપર મેઇલ કરવા નમ્ર વિનંતી. આપનો કીમતી સમય આપવા બદલ આપનો આભાર !

સુવિચાર

સુવિચાર :- દિવસમાં જો તમે કોઈ પણ મુશ્કેલીમાંથી પસાર ન થાઓ તો સમજજો કે તમે ખોટા રસ્તે સફર કરી રહ્યા છો.- સ્વામી વિવેકાનંદ **** હું એ શા માટે વિચારું કે લોકો મારા વિશે શું વિચારે છે ? જો આ કામ પણ મારે કરવાનું હોઈ તો લોકો શું કરશે ?

સુવિચાર :- "શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર

પરિપત્રો

પરિપત્રો

શિક્ષકમિત્રો, હવે પછી પરિપત્રોને ક્રમાંક આપવામાં આવશે નહીં; પરંતુ છેલ્લે મૂકવામાં આવેલ પરિપત્રને સૌથી ઉપર મૂકવામાં આવશે.* E.L ગણતરી યંત્ર 


 રજા અંગેનો પરિપત્ર


* ઉચ્ચ પ્રાથમિક વિભાગમા જવાનો પરીપત્ર અને નિયમો


નાણા વિભાગના તમામ પરીપત્રો 


પ્રાથમિક શાળાઓમાં મુખ્ય શિક્ષકની HTAT પરીક્ષા જાહેરાત 


 HTAT અભિયોગ્યતા કસોટી પરિપત્ર 


પ્રાથમિક શાળા મુખ્ય શિક્ષક ભરતી - જાહેરનામું

* ૨૦ ટકા એરીયર્સનો હપ્તો રોકડમાં ચુકવવા અંગેનો પરિપત્ર

* જૂલાઇ ૨૦૧૧ યી મોંઘવારી વધારાનો પરિપત્ર

* સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન અંગેનો પરિપત્ર

* ઉચ્ચતર પગાર યોજના પરિપત્ર તા.૧૮/૦૨/૨૦૧૧


* વિજ્ઞાન મેળો - ૨૦૧૧ (ગુજરાતી પરિપત્ર)

* પ્રાથમિક શાળામાં બાળકોને શારીરિક શિક્ષા અથવા માનસિક ત્રાસ આપવા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવા અંગે

પ્રાથમિક શિક્ષણને લગતા તમામ પરીપત્રો


 ધોરણ-૬ થી ૮ વિષય શિક્ષણ કાર્યભાર નક્કી કરવા બાબતનો પરિપત્ર


  વિજ્ઞાન પ્રદર્શન ૨૦૧૨ નો પરિપત્ર માટે અહીં ક્લીક કરો